Wiadomości http://bip.tyczyn.pl Plany postępowań o udzielenie zamówień Thu, 18 Jan 2018 12:32:17 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1175 ... OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna - „powiązanie linii SN 15kV Boguchwała-Błażowa P. Tyczyn odgał. Tyczyn 14 z linią Rzeszów Nowe Miasto – Leclerk odgał. Tyczyn 11” w zakres którego wchodzi: budowa linii kablowej SN 15kV na części działek nr ewid. 1781, 1762/2, 1773/2, 1725/5... Tue, 16 Jan 2018 08:37:09 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna   z dnia 15 stycznia 2018 roku Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam, że w sprawie prowadzonej pod sygnaturą RGB.6733.6.2016 dotyczącej...... OBWIESZCZENIE - „powiązanie linii SN 15kV Boguchwała-Błażowa P. Tyczyn ze stacją trafo Tyczyn 11 zasilanej z linii GPZ Nowe Miasto-Tyczyn” w zakres którego wchodzi: budowa linii kablowej SN 15kV, budowa słupa linii nap. SN 15kV, budowa złącza kablowego SN 15kV, demontaż istniejącego... Tue, 16 Jan 2018 08:14:30 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna   z dnia 15 stycznia 2018 roku Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam, że w sprawie prowadzonej pod sygnaturą RGB.6733.5.2016 dotyczącej...... Obwieszczenie - „powiązanie linii SN 15kV Boguchwała-Błażowa P. Tyczyn odgał. Tyczyn 14 z linią Rzeszów Nowe Miasto – Leclerk odgał. Tyczyn 11” w zakres którego wchodzi: budowa linii kablowej SN 15kV na części działek nr ewid. 1781, 1762/2, 1773/2, 1725/5, 1725/6, 1830, 1873... Tue, 16 Jan 2018 08:11:19 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna   z dnia 15 stycznia 2018 roku     Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...... Obwieszczenie - „powiązanie linii SN 15kV Boguchwała-Błażowa P. Tyczyn ze stacją trafo Tyczyn 11 zasilanej z linii GPZ Nowe Miasto-Tyczyn” w zakres którego wchodzi: budowa linii kablowej SN 15kV, budowa słupa linii nap. SN 15kV, budowa złącza kablowego SN 15kV, demontaż istniejącego... Tue, 16 Jan 2018 08:08:39 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna   z dnia 15 stycznia 2018 roku     Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...... Obwieszczenie - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kielnarowa poprzez budowę odcinka linii kablowej ziemnej, słupów oświetleniowych na działkach nr ewid. 1377/1, 1378/3, 1378/5, 1379/3, 1380/1, 1381/8, 1381/10, 1381/12, 1381/14, 1381/16, 1326/10 oraz na części działek nr ewid... Tue, 16 Jan 2018 08:07:02 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna   z dnia 03 stycznia 2018 roku   Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...... Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wody w miejscowości Kielnarowa - Obszary na działkach nr ewid. 111/2, 111/3, 118, 158/1, 159, 166/1, 166/2, 167/8, 167/2, 192/2, 189/1, 185/1, 184/4, 183/3, 183/4, 183/5, 183/6, 183/15, 172/1, 172/2, 172/3, 909/9, 909/11, 909/12... Tue, 16 Jan 2018 08:04:50 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna   z dnia 10 stycznia 2018 roku   Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...... POMIESZCZENIA URZĘDU Wed, 10 Jan 2018 14:58:48 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1127 PARTER Pokój 10 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mgr Ewelina Bartoń - inspektor mgr Ewelina Osinko - starszy inspektor Justyna Zawada - pomoc administracyjna Aneta Nowak - pomoc administracyjna mgr Dorota Sówka-Szmigiel - asystent rodziny tel. (17) 221 93 10 w. 10...... Ogłoszenie - W dniu 28 grudnia 2017 r. zostały rozpatrzone pod względem merytorycznym wnioski złożone przez kluby sportowe o udzielenie dotacji z budżetu gminy Tyczyn na rozwój sportu w roku 2018 r. Wed, 10 Jan 2018 14:37:54 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 Ogłoszenie W dniu 28 grudnia 2017 r. zostały rozpatrzone pod względem merytorycznym wnioski złożone przez kluby sportowe o udzielenie dotacji z budżetu gminy Tyczyn na rozwój sportu w roku 2018 r.   1. Dotacje dla klubów sportowych wynoszą: LKS „Jar” w Kielnarowej...... ZARZĄDZENIE Nr 125.2017 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia. Wed, 10 Jan 2018 14:36:12 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 ZARZĄDZENIE Nr 125.2017 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 29 grudnia 2017 r.   w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia.   Na podstawie art.11 ust.1 i 2 i art.15 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie...... Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa: dostawa materiałów biurowych dla potrzeb obsługi Urzędu Miejskiego w Tyczynie w okresie od dnia 3 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Wed, 10 Jan 2018 14:32:00 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   sprawa: dostawa materiałów biurowych dla potrzeb obsługi Urzędu Miejskiego w Tyczynie w okresie od dnia 3 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.               Działając na podstawie § 4 „Regulaminu udzielenia...... PODATEK LEŚNY 2018 Wed, 10 Jan 2018 08:50:18 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1156 Podmiot opodatkowania Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, niemające osobowości prawnej, będące w dniu 1 stycznia roku podatkowego właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lasów lub posiadaczami lasów stanowiących własność...... PODATEK ROLNY 2018 Wed, 10 Jan 2018 08:49:59 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1159 Podmiot opodatkowania Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, niemające osobowości prawnej, które są właścicielami lub współwłaścicielami oraz samoistnymi posiadaczami gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących...... PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 2017, 2018 Wed, 10 Jan 2018 08:49:38 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1157 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Podmiot opodatkowania Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany. Przedmiot opodatkowania Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie...... PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2018 Wed, 10 Jan 2018 08:48:28 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1158 Podmiot opodatkowania Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, które są: właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami, względnie zarządzającymi nieruchomościami (lub ich częściami)...... Budżet na rok 2018 Mon, 08 Jan 2018 13:49:53 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1021 ... OBWIESZCZENIE - budowa linii napowietrznej nN oświetlenia ulicznego budowana na proj. słupach nN na części działek nr ewid. 1697, 1698/4, 1701, 1709/1, 1710, 1711, 1712, 1713, 1715/1, 1715/2, 1699, 1698/2, 1671/3, 1671/4, 1673, 1675/2, 1674, 1672 położonych w miejscowości Tyczyn, gmina... Fri, 05 Jan 2018 09:12:53 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna   z dnia 04 stycznia 2018 roku   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 21 grudnia 2017 roku (po uzupełnieniu wniosku w dniu...... OBWIESZCZENIE - budowa oświetlenia ulicznego drogi miejskiej, dz. 3697 na części działek nr ewid. 3697, 804, 805/2 położonych w miejscowości Tyczyn, gmina Tyczyn. Fri, 05 Jan 2018 09:03:13 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna   z dnia 12 grudnia 2017 roku   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 29 listopada 2017 roku (po uzupełnieniu wniosku w dniu...... Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wody w miejscowości Kielnarowa - Obszary na działkach nr ewid. 111/2, 111/3, 118, 158/1, 159, 166/1, 166/2, 167/8, 167/2, 192/2, 189/1, 185/1, 184/4, 183/3, 183/4, 183/5, 183/6, 183/15, 172/1, 172/2, 172/3, 909/9, 909/11, 909/12... Fri, 05 Jan 2018 08:57:20 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna   z dnia 18 grudnia 2017 roku   Działając na podstawie art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz...... Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz odprowadzeniem wody surowej ze studni S3 zlokalizowanej w rejonie „ROSY” do projektowanej stacji uzdatniania wody w miejscowości Borek Stary w gminie Tyczyn na części działek nr ewid. 1223, 1243/3, 1243/4, 1245/2, 1244/4... Fri, 05 Jan 2018 08:55:07 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna   z dnia 27 grudnia 2017 roku   Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...... Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Tyczynie w dniu w dniu 28 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 10.30 Wed, 20 Dec 2017 14:10:38 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Informuję, że w dniu w dniu 28 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 10.30  w Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej w Tyczynie, ul. Grunwaldzka 29 odbędzie się sesja Rady Miejskiej, z następującym porządkiem obrad:   Porządek obrad: Otwarcie sesji. Ustalenie...... Program współpracy gminy Tyczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 Wed, 20 Dec 2017 14:03:43 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1097 Program współpracy gminy Tyczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018... Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Tyczynie w dniu w dniu 15 grudnia 2017 r. (piątek) o godz. 9.00 Wed, 13 Dec 2017 20:37:31 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Informuję, że w dniu w dniu 15 grudnia 2017 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18 odbędzie się sesja Rady Miejskiej, z następującym porządkiem obrad:     Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Ustalenie porządku...... Burmistrz Tyczyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia. Thu, 07 Dec 2017 13:35:26 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 117.2017 Burmistrza Tyczyna z dnia 7 grudnia 2017 r.   Ogłoszenie   Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn...... OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TYCZYNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu XI zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn Wed, 06 Dec 2017 09:08:52 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Tyczyn, dnia 06.12.2017 r RGB.6720.1.2017   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TYCZYNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu XI zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn   Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o......