Wiadomości http://bip.tyczyn.pl Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych Thu, 11 Oct 2018 09:45:38 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1183 Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych d/s przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach samorządowych odbędzie się dnia 12 października 2018 r. (piątek) o godz. 14.00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Tyczynie – Tyczyn, ul. Rynek 18. Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych...... Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej dniu w dniu 19 października 2018 r. (piątek) o godz. 9.00 Thu, 11 Oct 2018 09:32:43 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Informuję, że w dniu w dniu 19 października 2018 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18 odbędzie się sesja Rady Miejskiej, z następującym porządkiem obrad: Porządek obrad: Część I robocza Otwarcie...... OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Rzeszowskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mon, 08 Oct 2018 14:39:04 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1183 OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Rzeszowskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. ... Uchwała Nr 6 Miejskiej Komisji Wyborczej w Tyczynie z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Tyczynie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Wed, 03 Oct 2018 10:24:55 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1183 Uchwała Nr 6 Miejskiej Komisji Wyborczej w Tyczynie z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Tyczynie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. ... Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tyczynie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrownych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Tyczynie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Wed, 03 Oct 2018 10:21:05 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1183 Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tyczynie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrownych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Tyczynie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. ... Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tyczynie z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Tyczynie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Wed, 03 Oct 2018 10:14:24 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1183 Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tyczynie z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Tyczynie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. ... Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tyczynie z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Tyczyna zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Wed, 03 Oct 2018 10:11:06 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1183 Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tyczynie z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Tyczyna zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. ... Uchwała Nr7 Miejskiej Komisji Wyborczej w Tyczynie z dnia 2 października 2018 r. o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Burmistrza Tyczyna Wed, 03 Oct 2018 10:07:13 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1183 Uchwała Nr7 Miejskiej Komisji Wyborczej w Tyczynie z dnia 2 października 2018 r. o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Burmistrza Tyczyna ... POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Wed, 03 Oct 2018 08:55:37 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1183 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. ... ZARZĄDZENIE Nr 85.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 1 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2019 Tue, 02 Oct 2018 14:18:33 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31   ZARZĄDZENIE Nr 85.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 1 października 2018 r.   w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2019   Na podstawie art.15 ust 2d ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności...... OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna - budowa budynku zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku sportowym na działce nr ewid. 929/7 oraz na części działki nr ewid. 929/9 położonych w miejscowości Hermanowa, gmina Tyczyn. Tue, 02 Oct 2018 11:30:50 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna   z dnia 02 października 2018 roku   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 28 września 2018 roku zostało...... Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna - rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 640/6, 633/6, 633/7, 633/8, 633/9 oraz na części działek nr ewid. 633/5, 650/2, 650/3, 628, 647/7, 647/4, 637/2, 637/1, 636, 635, 617/2, 613/5, 640/5 położonych w miejscowości Tyczyn, gmina... Tue, 02 Oct 2018 11:27:43 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna   z dnia 02 października 2018 roku   Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...... Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. podatków i opłat w Urzędzie Miejskim w Tyczynie. Mon, 01 Oct 2018 13:59:13 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-29 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. podatków i opłat w Urzędzie Miejskim w Tyczynie.     Informuję, że w wyniku zakończenia procesu naboru na ww. stanowisko została wybrana   Pani Bernadeta Pomianek.   Pani Bernadeta...... Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. obsługi sekretariatu w Urzędzie Miejskim w Tyczynie. Mon, 01 Oct 2018 13:56:30 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-29 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. obsługi sekretariatu w Urzędzie Miejskim w Tyczynie.     Informuję, że w wyniku zakończenia procesu naboru na ww. stanowisko została wybrana   Pani Joanna Włoch-Dłurzej.   Pani Joanna...... KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w TYCZYNIE - Losowanie numerów list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Tyczynie Sun, 30 Sep 2018 13:47:26 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1183 KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w TYCZYNIE Losowanie numerów list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Tyczynie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. odbędzie się w dniu 1 października 2018 r. o godz. 13.30 w siedzibie Miejskiej Komisji...... OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tyczynie z dnia 27 września 2018 r. - dodatkowe zgłoszenia kandydatów na burmistrza Tyczyna. Thu, 27 Sep 2018 12:55:09 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1183 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tyczynie z dnia 27 września 2018 r. Na podstawie art. 482 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza w Tyczynie wzywa komitety wyborcze do dokonywania...... OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tyczynie z dnia 26 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Tyczynie bez głosowania w okręgu wyborczym nr 2 Thu, 27 Sep 2018 12:47:22 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1183 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tyczynie z dnia 26 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Tyczynie bez głosowania w okręgu wyborczym nr 2   Na podstawie art. 381 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks...... OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tyczynie z dnia 26 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Tyczynie bez głosowania w okręgu wyborczym nr 6 Thu, 27 Sep 2018 12:40:56 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1183 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tyczynie z dnia 26 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Tyczynie bez głosowania w okręgu wyborczym nr 6   Na podstawie art. 381 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks...... OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tyczynie z dnia 26 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do rady Miejskiej w Tyczynie bez głosowania w okręgu wyborczym nr 9 Thu, 27 Sep 2018 12:35:56 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1183 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tyczynie z dnia 26 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Tyczynie bez głosowania w okręgu wyborczym nr 9   Na podstawie art. 381 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy...... OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna z dnia 26 września 2018 roku budowa oświetlenia i ciągów pieszych w ramach zadania pn. Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Rewitalizacja Zespołu Parkowego w Tyczynie Wed, 26 Sep 2018 13:33:49 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna z dnia 26 września 2018 roku budowa oświetlenia i ciągów pieszych w ramach zadania pn. Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Rewitalizacja Zespołu Parkowego w Tyczynie ... WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej Wed, 26 Sep 2018 13:29:49 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 ... INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 24 września 2018 r. - dodatkowe zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych Mon, 24 Sep 2018 13:13:22 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1183 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 24 września 2018 r.   Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Tyczyn obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów...... Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna z dnia 17 września 2018 roku - została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15kV Boguchwała-Błażowa p. Tyczyn od słupa nr 111 do słupa nr 15 Fri, 21 Sep 2018 09:28:50 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna z dnia 17 września 2018 roku   Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i...... OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna z dnia 18 września 2018 roku - informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika. Tue, 18 Sep 2018 14:10:27 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1183 ... OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tyczynie z dnia 18 września 2018 r. - dokonanie dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tyczynie Tue, 18 Sep 2018 13:43:36 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1183 ... Dostawa energii elektrycznej Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-25 ...