Wiadomości http://bip.tyczyn.pl LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Tyczynie Fri, 22 Jun 2018 15:10:32 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-29   LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE   na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Tyczynie       Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się...... DOBRY START 300+ Tue, 19 Jun 2018 07:01:43 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1187 Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód. Przysługuje ono rodzicom, opiekunom prawnym, opiekunom faktycznym, rodzicom...... PROGRAM RODZINA 500+ Tue, 19 Jun 2018 07:00:27 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1181 Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia, w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. obywatelom polskim  cudzoziemcom:  a)...... Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kielnarowa Zawodzie na działkach nr ewid. 1510/6, 1510/4, 1511/2, 1508/4, 1508/3, 1693/7, 1693/8, 1693/9, 1693/10, 1693/6, 1692/8, 1692/7, 1504/4, 1503/2, 1692/5 oraz części działek nr ewid... Wed, 13 Jun 2018 12:28:25 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna   z dnia 12 czerwca 2018 roku   Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i...... Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna - powiązanie odgałęzienia linii SN 15 kV Boguchwała-Błażowa P. Tyczyn odgał. Tyczyn 14 z linią SN Rzeszów Nowe Miasto – Leclerk odgał. Tyczyn 11” w zakres którego wchodzi: budowa złącza kablowego SN 15 kV, budowa słupa linii napowietrznej SN 15 kV... Wed, 13 Jun 2018 12:26:00 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna     z dnia 11 czerwca 2018 roku   Działając na podstawie art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu...... Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Tyczynie w dniu w dniu 22 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 9.00 Wed, 13 Jun 2018 08:15:28 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Informuję, że w dniu w dniu 22 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18 odbędzie się sesja Rady Miejskiej, z następującym porządkiem obrad:   Porządek obrad: Otwarcie sesji. Ustalenie porządku obrad. Wybór...... Karty usług Mon, 11 Jun 2018 14:38:36 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-30 Małżeństwa, narodziny, zgony Dowody osobiste Meldunki Nieruchomości Podatki lokalne, ulgi Działalność gospodarcza Sprawy wojskowe Pozostałe sprawy             Małżeństwa, narodziny, zgony Sprawa Piętro...... OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2018 terenu położonego w Matysówce Thu, 07 Jun 2018 08:25:16 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE  o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2018 terenu położonego w Matysówce   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.)...... OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna - powiązanie odgałęzienia linii SN 15 kV Boguchwała-Błażowa P. Tyczyn odgał. Tyczyn 14 z linią SN Rzeszów Nowe Miasto – Leclerk odgał. Tyczyn 11” w zakres którego wchodzi: budowa złącza kablowego SN 15 kV, budowa słupa linii napowietrznej SN 15 kV... Wed, 06 Jun 2018 10:14:31 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna   z dnia 21 maja 2018 roku Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 17 maja 2018 roku zostało wszczęte postępowanie...... INFORMACJA O UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ ZA 2017 R. Mon, 04 Jun 2018 12:03:19 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1107 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku udzielono pomocy publicznej – w zakresie podatków lub opłat.   NAZWISKO I IMIĘ/ NAZWA IKARNET SP. ZO.O. OLSZAŃSKA...... ULGI ODROCZENIA UMORZENIA ZA 2017 R. Mon, 04 Jun 2018 11:51:40 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1106 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2017 roku udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł.   NAZWISKO I IMIĘ KWOTA PODATKU w...... Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Tyczynie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Tyczynie Mon, 28 May 2018 14:33:25 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-29 Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Tyczynie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Tyczynie ... KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Mon, 28 May 2018 13:17:39 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1185 ... PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Mon, 28 May 2018 13:01:03 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1185 ... Ogłoszenie o przyznanej dotacji dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych Rzeszów z/s Trzebownisko 989 Fri, 25 May 2018 11:51:58 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 ... PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Fri, 25 May 2018 10:49:09 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1186 RODO Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyczynie z siedzibą przy ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn (M-GOPS). Na bieżąco będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób...... Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) Fri, 25 May 2018 10:35:35 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1185 ... Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) Fri, 25 May 2018 10:33:52 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1185 ... Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) Fri, 25 May 2018 10:31:26 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1185 ... Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) Thu, 24 May 2018 15:00:43 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 ... Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) Thu, 24 May 2018 14:59:16 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 ... Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) Thu, 24 May 2018 14:57:41 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 ... Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna z dnia 16 maja 2018 roku budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Tyczyn ul. Potoki Wed, 16 May 2018 15:09:02 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna z dnia 16 maja 2018 roku   Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...... Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna z dnia 16 maja 2018 roku budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tyczyn, gmina Tyczyn. Wed, 16 May 2018 15:05:57 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna  z dnia 16 maja 2018 roku   Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...... Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej Tue, 15 May 2018 14:30:09 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1173 ... Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Tyczyn w ramach projektu pn.: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-25 ... Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Borek Stary, Hermanowa i Tyczyn Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-25 ...