Urząd Miejski w Tyczynie
Herb Tyczyna
bip.gov.pl
Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej dniu w dniu 19 października 2018 r. (piątek) o godz. 9.00

Informuję, że w dniu w dniu 19 października 2018 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18 odbędzie się sesja Rady Miejskiej, z następującym porządkiem obrad:


Porządek obrad:

Część I robocza

 1. Otwarcie sesji.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Wybór Komisji Wnioskowej.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku docho-dów  przez jednostki oświatowe, będące jednostkami organizacyjnymi Gminy Tyczyn.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy gminy Tyczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  działalność  pożytku publicznego na 2019 r.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy tj. wydatki na usługi, pomocy rzeczowej, pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe.

 7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  oceny   aktualności   Studium  uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego   Gminy  i  Miasta  Tyczyn  oraz  miejscowych  planów zagospodarowania przestrzennego.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Gminy Tyczyn na lata  2017-2022 Diagnoza i strategia”.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX.273.17 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii  Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego  z dnia 21 czerwca 2016 r.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XL.277.17 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 8 września 2017 r.

 13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  udzielenie  poręczenia  przez  Gminę Tyczyn weksla in blanco wystawionego przez Przedsiębiorstwo  Społeczne  „EKO-STRUG BIS” sp. z o.o. w ramach umowy o przyznanie jednorazowej  dotacji  i  wsparcia  pomostowego  na   utworzenie   miejsc   pracy   w   Przedsiębiorstwie  Społecznym  „EKO-STRUG BIS” sp. z o.o. z siedzibą w Tyczynie.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2018 r.

 15. Sprawozdania Komisji stałych Rady Miejskiej.

 16. Informacja o międzysesyjnej działalności Burmistrza.

 17. Sprawy różne, wolne wnioski.

 18. Zapytania i interpelacje.

 19. Informacja o wnioskach z poprzedniej sesji.

 20. Głosowanie wniosków zgłoszonych podczas sesji.


II część uroczysta

 1. Powitanie zaproszonych gości.

 2. Podsumowanie pracy w VII kadencji – Przewodniczący Rady.

 3. Wystąpienie Burmistrza – podsumowanie realizacji zadań w latach 2014-2018.

 4. Podziękowanie radnym, sołtysom, kierownikom jednostek organizacyjnych, burmistrzowi.

 5. Zakończenie sesji.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Ewelina Malak

powrot
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłDorota Michalak - Inspektor2018-10-11
Publikujący Marcin Jarosz - Informatyk 2018-10-11 09:31
Modyfikacja Marcin Jarosz - Informatyk 2018-10-11 09:32
Urząd Miejski w Tyczynie
Urząd Miejski w Tyczynie, Rynek 18, 36-020 Tyczyn , tel. (0-17) 22-19-310 , e-mail: bip@tyczyn.pl
Wygenerowano: 26 maja 2019r. 07:58:08
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.